01

Οικοδομικές Άδειες

02

Μελέτη  Κατασκευή

03

Ανακαίνιση  Επισκευές

04

Ταυτότητα Κτιρίου

05

Τοπογραφικά Αποτυπώσεις

Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης

 

Στόχος της εταιρείας μας είναι, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί σας να γίνουμε ο αξιόπιστος συνεργάτης σας.

Υπηρεσίες

Η εταιρεία μπορεί να αναλάβει την σχεδίαση – κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και άλλων χώρων. Φροντίζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας να προσχεδιάσουμε το έργο σας για έχουμε ένα άρτιο ποιοτικά όσο και αισθητικά αποτέλεσμα.

Για την επίτευξη των στόχων μας, συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων και εγγυούμαστε για την ποιότητα της εργασίας τους.

01

Οικοδομικές Άδειες

Το γραφείο μας, μπορεί να σας παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά από υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού. Μια από αυτές είναι η έκδοση Οικοδομικής Άδειας ή αλλιώς Άδειας Δόμησης.

Η Άδεια Δόμησης μας επιτρέπει την εκτέλεση σε οικόπεδο ή γήπεδο των οικοδομικών εργασιών που προβλέπονται στις μελέτες που τη συνοδεύουν.
Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την εκπόνηση όλων εκείνων των μελετών οι οποίες απαιτούνται για την έκδοση Αδειών Δόμησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αρχικά θα ακούσουμε τις επιθυμίες σας και θα βρούμε τις ανάγκες σας, όπου θα τις αποτυπώσουμε στην αρχιτεκτονική μελέτη.

Αφού καταλήξουμε στη βέλτιστη αρχιτεκτονική λύση θα υποβάλλουμε τον φάκελο με τα σχέδια και όλες τις απαιτούμενες μελέτες στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Με την παραλαβή των εγκρίσεων από την Υπηρεσία Δόμησης, αναλαμβάνουμε τον προγραμματισμό και την επίβλεψη για την αποπεράτωση της κατασκευής σας.

Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης, οι απαιτούμενες μελέτες για την έκδοση της, από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης είναι οι εξής:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται.
 • Στατική μελέτη
 • Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

• Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
• Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
• Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου.
• Απαραίτητα έγγραφα, εκθέσεις, έντυπα πληρωμών, αιτήσεις κ.λ.π. τα οποία ζητούνται από τις Αρχές.
• Διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης Άδειας Δόμησης στην αρμόδια Αρχή.

02

Ανακαίνιση – Επισκευές

Παράλληλα , στις δραστηριότητες της εταιρίας μας συμπεριλαμβάνονται οι ανακαινίσεις και οι επισκευές, διαμερισμάτων και κτιρίων.
Όταν χρειαστεί να βελτιώσετε τη λειτουργικότητα του χώρου και την αισθητική του αναβάθμιση σας διευκολύνουμε στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των εργασιών. Συνεργαζόμαστε μαζί σας ώστε ο σχεδιασμός να είναι σύμφωνος με τις νέες τάσεις σε υλικά – διακόσμηση και τεχνικές.
Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην τελική επιλογή των υλικών, ώστε να ταιριάζουν με την με την λειτουργία του χώρου την ιδιοσυγκρασία και τις οικονομικές δυνατότητες των ιδιοκτητών.
Οι ανακαινίσεις – επισκευές περιλαμβάνουν

 • Αρχικά συνάντηση στο χώρο για την ακριβή αποτύπωση του, την αξιολόγηση και την καταγραφή των αναγκών σας.
 • Παρουσίαση της νέας μελέτης σχεδιασμού του χώρου.
 • Επιλογή υλικών, τη σύνταξη του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα επιλεγμένα υλικά.
 • Κατασκευή του έργου από εξειδικευμένα συνεργεία με καθημερινή επίβλεψή μας από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωσή του.
 • Παράδοση του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

03

Μελέτη – Κατασκευή

Με την πολυετή εμπειρία μας, μπορούμε να αναλάβουμε με αξιοπιστία και σεβασμό την υλοποίηση κάθε είδους και προϋπολογισμού ιδιωτικού έργου.
Συμπληρωματικά στο τεχνικό αυτό κομμάτι, η εταιρεία αναλαμβάνει κάθε υπηρεσία και μελέτη, που είναι αναγκαία για την έναρξη, πρόοδο και ολοκλήρωση του έργου.
Προτεραιότητά μας είναι να βοηθούμε τον πελάτη να ανακαλύψει τις πραγματικές του ανάγκες και με την σημαντική πείρα που διαθέτουμε να τις ικανοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από τη πρώτη φάση της διερεύνησης των προδιαγραφών ενός έργου μέχρι την τελική παράδοσή του, το γραφείο μας υποστηρίζει τους πελάτες με ολοκληρωμένο τρόπο και υψηλή ποιότητα πρωτοποριακού και λειτουργικού σχεδιασμού, διασφαλίζοντας την επίτευξη των προσδοκιών τους και τη λειτουργική αξία του κατασκευαστικού έργου.
Έχουμε αναλάβει και υλοποιήσει την μελέτη και ανέγερση πολλών κατοικιών. Με έμπειρους συνεργάτες και εξειδικευμένα συνεργεία , αναλαμβάνουμε την μελέτη και κατασκευή του έργου ενώ ταυτόχρονα εγγυούμαστε την ασφάλεια, την αισθητική και την υψηλή ποιότητα των κατασκευών.

 

04

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα είναι το τελευταίο βήμα της οριστικής τακτοποίησης των αυθαίρετων κτισμάτων τα οποία έχουν ενταχθεί στους σχετικούς νόμους.

Μόνο με την απόκτησή της η τακτοποίηση θα θεωρείται ολοκληρωμένη.

Με την απόκτηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας το ακίνητο θα είναι Πλήρως Νόμιμο και θα έχει όλες τις δυνατότητες μεταβίβασης, ενοικίασης κλπ.

Με αυτή την υποχρεωτική από τον νόμο διαδικασία, κάθε ιδιοκτήτης έχει γνώση για την νομιμότητα του ακινήτου του καθώς και την ενεργειακή του κατάταξη, έχει φάκελο με τα σχέδια του ακινήτου και γνώση για την στατική του επάρκεια.

Ως Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ορίζεται ο φάκελος που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κτιρίου / ακινήτου με αναφορά στον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του οικοπέδου. 

Η διαδικασία δημιουργίας του ηλεκτρονικού φακέλου περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

 • Τα σχέδια κάτοψης.
 • Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
 • Την οικοδομική άδεια.
 • Τον πίνακα χιλιοστών.
 • Τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
 • Εκτός από κτίρια, στην ίδια νομοθεσία υπάγονται και αδόμητα οικόπεδα/γήπεδα καθώς και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες.

05

Τοπογραφικά – Αποτυπώσεις

Η τοπογραφική αποτύπωση έχει γίνει πλέον απαραίτητη για μια σειρά από νομικές πράξεις, πέρα από τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών.
Το γραφείο μας, με ιδιόκτητα μηχανήματα, αλλά όπου χρειαστεί, με τη συνεργασία εξωτερικών συνεργατών, αναλαμβάνει τη μελέτη του τοπογραφικού διαγράμματος. Με γνώμονα πάντα την τήρηση των προδιαγραφών και των οδηγιών της Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται είναι σε θέση να σας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Τοπογραφικά
Τοπογραφικά γηπέδων και ακινήτων εντός και εκτός Σχεδίου Πόλεως, με δυνατότητα ένταξης στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α) με παράλληλο έλεγχο της αρτιότητας και οικοδομησιμότητάς τους. Τα τοπογραφικά διαγράμματα είναι απαραίτητα για την έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων για το Δασαρχείο, το Κτηματολόγιο και για Συμβολαιογραφικές πράξεις (αγορά, μεταβίβαση ακινήτων κ.λ.π.).

Αποτυπώσεις
Αποτυπώσεις χώρων όπως κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων κ.α.

Χαράξεις
Εφαρμόζουμε στο έδαφος τις συντεταγμένες των σημείων, για την οριοθέτηση οικοπέδων, για την περίφραξη της ιδιοκτησίας, για χωματουργικές εργασίες – εκσκαφές, για χάραξη θέσεων των δομικών στοιχείων του κτιρίου έτσι ώστε να τοποθετηθεί με ακρίβεια στο οικόπεδο.

Δηλώσεις Κτηματολογίου

 

Πρόσφατα νέα & έργα

Στη μεγάλη σας απόφαση να επενδύσετε, ελάτε να χτίσουμε μαζί το όνειρό σας!

Αντικατάσταση δικτύου κλιματισμού

Aquatherm blue pipe PP-R MF OT

Αντικατάσταση δικτύου κλιματισμού

Aquatherm blue pipe PP-R MF OT

Αντικατάσταση δικτύου κλιματισμού

Aquatherm blue pipe PP-R MF OT

Αντικατάσταση δικτύου κλιματισμού

Aquatherm blue pipe PP-R MF OT

Αντικατάσταση δικτύου κλιματισμού

Aquatherm blue pipe PP-R MF OT

Αντικατάσταση δικτύου κλιματισμού

Aquatherm blue pipe PP-R MF OT

Αντικατάσταση δικτύου κλιματισμού

Aquatherm blue pipe PP-R MF OT

Αντικατάσταση δικτύου κλιματισμού

Aquatherm blue pipe PP-R MF OT

Αντικατάσταση δικτύου κλιματισμού

Aquatherm blue pipe PP-R MF OT

Αντικατάσταση δικτύου κλιματισμού

Aquatherm blue pipe PP-R MF OT

Αντικατάσταση δικτύου κλιματισμού

Aquatherm blue pipe PP-R MF OT

Αντικατάσταση δικτύου κλιματισμού

Aquatherm blue pipe PP-R MF OT

Αντικατάσταση βανών

Σε δικτύο κλιματισμού κτιρίου

Αντικατάσταση βανών

Σε δικτύο κλιματισμού κτιρίου

Αντικατάσταση βανών

Σε δικτύο κλιματισμού κτιρίου

Αντικατάσταση βανών

Σε δικτύο κλιματισμού κτιρίου

Είμαστε υπερήφανοι για αυτό που κάνουμε

Κάνουμε τα πάντα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις επιδόσεις μας. Είμαστε παθιασμένοι και με επιμονή προσεγγίζουμε κάθε νέα πρόκληση.

100%

Συνεργασία

100%

Εμπιστοσύνη

100%

Ειλικρίνεια

Είμαστε εδώ για εσάς

Πείτε μας για το έργο ή την ιδέα σας που θέλετε να υλοποιήσετε, την υπηρεσία ή το προϊόν που χρειάζεστε. Με την πολυετή πείρα μας, δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε με αξιοπιστία και σεβασμό ώστε να την υλοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα μας άρεσε ακόμα να μας πείτε απλά «ένα γεια!»

Επικοινωνία